Co sprawia, że dzieciom tak trudno przystosować się do przedszkola?

W tej sprawie jest wiele mylnych przypuszczeń, dlatego warto przytoczyć wyniki badań dotyczących adaptacji dzieci do przedszkola. Badania te zostały przeprowadzone przez J. Lubowiecką (Przystosowanie psychospołeczne do przedszkola, WSiP, Warszawa 2000) na początku lat dziewięćdziesiątych i ustalono w nich następujące fakty:

  • Nie ma wyraźnego związku między przystosowaniem a wiekiem dziecka.

Pięciolatek idąc po raz pierwszy do przedszkola może rozpaczać podobnie jak trzylatek.

  • Dziewczynki lepiej przystosowują się do przedszkola niż chłopcy.

Na dodatek u chłopców, którzy źle znoszą konieczność chodzenia do przedszkola, częściej występują poważne zaburzenia, na przykład w postaci nawrotu moczenia się lub kłopotów z zasypianiem.

  • Istnieje związek między przystosowaniem się dziecka do przedszkola a dotychczasowym przebiegiem jego rozwoju.

Jeżeli dziecko rozwija się normalnie i nie było komplikacji w chwili porodu, to z reguły lepiej przystosowuje się do przedszkola.

  • Nie ma wyraźnego związku między poziomem rozwoju umysłowego dzieci a przystosowaniem do przedszkola.

Dotyczy to oczywiście dzieci, których rozwój umysłowy mieści się w granicach szeroko rozumianej normy. Kłopoty adaptacyjne mogą mieć zarówno dzieci błyskotliwe, jak i dzieci o przeciętnych możliwościach intelektualnych.

 

 

© Stowarzyszenie Sternik 2017.   |   Polityka prywatności   |   Wdrożenie: Solmedia.pl