• Nowatorski program wczesnej stymulacji i psychomotoryki
 • Jednorodne wiekowo grupy przedszkolne
 • Przemyślana ścieżka edukacyjna z tematem wiodącym na każdy miesiąc
 • Wypracowany program wychowawczy i edukacyjny – zajęcia polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, plastyczne
 • Codzienne zajęcia z języka angielskiego oraz muzyka z rytmiką
 • Pełna i systematyczna informacja na temat dziecka (spotkania z opiekunem, podsumowania pracy nad nawykami i zachowaniem dziecka)
 • Doświadczona kadra nauczycieli wychowawców najlepsi, regularnie szkoleni specjaliści
 • Opieka psychologa, logopedy i pielęgniarki. Systematyczna diagnoza potrzeb dzieci
 • Wyjątkowe zajęcia dodatkowe – PKS, czyli Przedszkolny Klub Sportowy – szermierka, balet, piłka nożna i szachy
 • 10 lat doświadczeń własnych i współpraca z doświadczonymi bliźniaczymi placówkami w Europie
 • Bogata oferta szkoleń i wykładów dla rodziców dostosowanych do potrzeb na poszczególnych etapach przedszkolnych.
 • Proponujemy udział w konferencjach, wydarzeniach kulturalnych oraz piknikach rodzinnych.
 • Rodzina przystępująca do projektu w przedszkolu otrzymuje pełną informacje o wydarzeniach we wszystkich placówkach edukacyjnych.
 • Ścisła współpraca i relacja przyjacielska między rodzinami w przedszkolu: rodzice przyjaciół mojego dziecka są moimi przyjaciółmi,
 • Wzajemne wspieranie się rodzin, którym zależy na tym aby przedszkole było przedłużeniem tego czego uczą w domu,
 • Współpraca rodziców, opiekunów grup mających duży wpływ na życie przedszkola.
 • Własna kuchnia i nowoczesny budynek,

© Stowarzyszenie Sternik 2017.   |   Polityka prywatności   |   Wdrożenie: Solmedia.pl