<

1,2,3, rozwijanie umiejętności liczenia u dzieci w przedszkolu i w domu.

1,2,3, rozwijanie umiejętności liczenia u dzieci w przedszkolu i w domu.
  • Autor: Przedszkole
  • 4 marca 2020
  • brak komentarzy


Kącik dydaktyczny – ciekawostki dla Rodzica
1,2,3, rozwijanie umiejętności liczenia u dzieci w przedszkolu i w domu.

Dziecięcym liczeniem nazywamy umiejętności, które kształtują się w umyśle dziecka przez pierwsze sześć lat życia, są to:
1. liczenie obiektów,
2. odróżnianie prawidłowego liczenia od błędnego,
3. dodawanie i odejmowanie, najpierw na konkretach, potem na palcach i wreszcie w pamięci,
4. ustalanie, gdzie jest więcej a gdzie mniej przedmiotów.

Ciekawostki
⦁ Badania wskazują, że dzieci najpierw przyswajają sobie prawidłowości, których należy przestrzegać przy liczeniu – wyodrębnianie elementów, gest wskazywania. Jednocześnie uczą się liczebników, choć trwa to powoli.
⦁ Na początku dziecko wyszukuje z otoczenia, wzrokiem lub gestem, to co chce policzyć. Następnie wskazuje lub dotyka przedmioty i określa je liczebnikami. Często na rytm dotykania dziecku nakłada się rytm oddechu i rytm bicia serca, dlatego błędnie niektórych przedmiotów dotyka więcej niż jeden raz.
⦁ W miarę ćwiczenia zwiększają się możliwości poznawcze dziecka, przez co dąży do precyzji. Maluch licząc stara się przestrzegać reguły jeden do jednego: jeden liczony przedmiot, jeden gest wskazywania i jeden wypowiadany liczebnik (od 3-4 lat).
⦁ Dzięki częstemu liczeniu, dziecko zwiększa zasób zapamiętywanych liczebników, jak również dbałość o wymienianie ich we właściwej kolejności. Przedszkolak poznaje też, że ostatni wypowiadany liczebnik ma podwójne znaczenie – oznacza ostatni liczony przedmiot: to jest dziesiąte jabłko, określa też liczbę policzonych przedmiotów: np. jest dziesięć jabłek (od 4-5 lat).
⦁ W kształtowaniu umiejętności liczenia ważną rolę odgrywają dorośli. Rodzic nie powinien dziecku tłumaczyć „jak się liczy”. Najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, jego aktywność, gromadzenie doświadczeń metodą prób i błędów pod czujnym okiem osoby dorosłej.
⦁ Aby opanować prawidłowości liczenia dziecko musi mieć wiele sytuacji do liczenia i wykonać setki samodzielnych doświadczeń, aby w jego umyśle ukształtowała się umiejętność liczenia i różnicowania liczenia błędnego od poprawnego.

W jaki sposób rozwijać umiejętność liczenia u dziecka?
⦁ Warto wykorzystywać różne sytuacje życiowe, aby doskonalić umiejętności liczenia u dzieci. Dzieci mogą liczyć książki na półce, nakrywając do stołu liczyć talerze, szklanki. Po powrocie ze sklepu przeliczyć zakupione jabłka, pomidory itp. Podczas spaceru prośmy, aby dziecko liczyło mijane drzewa, samochody, uzbierane szyszki. Pomocne tu będą też takie ćwiczenia jak: liczenie dźwięków, klaskania, tupania. Im więcej ćwiczeń, tym sprawniej dziecko będzie liczyło.

Kształtowanie umiejętności liczenia przedmiotów realizowane jest równocześnie z kształtowaniem się umiejętności dodawania i odejmowania. Zachęcamy do wspólnych zabaw.

Education