<

Jak przygotować przedszkolaka do szkoły?

Jak przygotować przedszkolaka do szkoły?
  • Autor: Przedszkole
  • 27 marca 2020
  • brak komentarzy


„Przygotowanie przedszkolaka do szkoły” 👩‍🦰👩‍🦱🏠

Gotowość szkolna, lub inaczej dojrzałość szkolna, to nic innego jak emocjonalna, intelektualna i fizyczna zdolność dziecka do podjęcia nauki w szkole.
Jest to gotowość do zmiany aktywności dziecka z przedszkolnej, gdzie było dużo swobody, zabawy, na szkolną, związaną z nauką, skupieniem uwagi, większym mobilizowaniem się do wysiłku oraz samodzielnością.
W wieku przedszkolnym kształtują się ważne postawy wewnętrzne, które dziecko będzie wykorzystywało w szkole. Posłuszeństwo, uczciwość, panowanie nad reakcjami, życzliwość czy pracowitość są cechami, które umożliwią dziecku prawidłowe funkcjonowanie w nowej i nieznanej dla niego rzeczywistości.

Przygotowanie dziecka do szkoły jest zadaniem zarówno przedszkola, jak i rodziców. Poprzez ten cykl artykułów chcemy pomóc Wam, drodzy Rodzice, dostrzegać, jak pewne sytuacje dnia codziennego można wykorzystać, aby pomagać dziecku osiągnąć jego gotowość szkolną.

Dziś chcemy przybliżyć Państwu dwa pierwsze aspekty: posłuszeństwo oraz motywacja do nauki.

Posłuszeństwo jest ważnym, choć często niedocenianym elementem, składającym się na dojrzałość szkolną. Wyrażać się ono będzie nie tylko w reagowaniu na polecenia nauczyciela, ale również na umiejętności podporządkowania się grupie- pracy w zespole, przestrzeganiu zasad, wykonywaniu zadań wymagających zapamiętywania.

👨‍👩‍👧‍👦Kilka propozycji zadań dla rodziców:
✔Dawanie dziecku przykładu własnego posłuszeństwa: przykazaniom Bożym, własną pracą zawodową, punktualnością.
✔Uczenie, że posłuszeństwo rodzicom jest wyrazem posłuszeństwa wobec Pana Boga.
✔Zlecanie dzieciom zadań i stawianie wymagań.
✔Pokazywanie pozytywnych rezultatów bycia posłusznym, wykonanie „tablicy sukcesów”,
gdzie będziecie wspólnie zaznaczać wykonane polecenia, co zobrazuje dziecku jego zwycięstwo nad własnym lenistwem czy wygodnictwem i przyniesie wiele radości
✔Korzystanie z gier i zajęć sportowych, gdzie jasno są określone zasady postępowania

Przygotowując dzieci do pójścia do szkoły należy pamiętać, że od tego, jak bardzo będą zaangażowane w wykonanie nowych obowiązków, zależeć będą ich wyniki w nauce. Dzieciom często brakuje wytrwałości i to jest normalne w wieku przedszkolnym, dopiero kształtuje się ich wola. Aby pomóc dzieciom osiągnąć ten stan wystarczy miłość rodzica oraz pozytywny przykład. Dla dziecka ważny jest sposób w jaki my, dorośli, podchodzimy do wyzwań – dzieci uczą się poprzez naśladownictwo. Jeżeli rodzice podchodzą do własnych obowiązków z zaangażowaniem, to dziecku będzie łatwiej pokonać własną niechęć lub znużenie do wykonania zadania.

Kilka propozycji zadań dla rodziców:
✔Zachęcanie i proponowanie wartościowych zabaw: puzzle, domino, gry planszowe
✔Uczenie skupienia uwagi na jednej czynności tak, aby doprowadzić ją do końca
✔Okazywanie zaufania w możliwości dziecka oraz dostrzeganie wysiłków a nie tylko efektów jego działań
✔Budzenie wiary we własne siły, zachęcanie do podejmowania nowych wyzwań
✔Stawianie wymagań na miarę możliwości dziecka
✔Pomoc dziecka w drobnych pracach domowych- dyżury
✔Doprowadzanie rozpoczętych zabaw i zadań do końca

Uwaga: nadmiar pochwał może doprowadzić do wychowania egocentryka, a brak pochwał – do zniechęcenia.

Zachęcamy do wykorzystywania codziennych sytuacji w kształtowaniu gotowości do szkoły i do życia.

Autor artykułu: wychowawczyni grupy 5-latków Iwona Kamińska.
Na podstawie książki Beaty Nadolnej ,,Przygotowanie przedszkolaka do szkoły

Education