Inspirujący poranek

INSPIRUJĄCY PORANEK

Najbardziej chłonnym czasem w ciągu całego dnia jest poranek – kilka godzin po przebudzeniu nasz mózg jest gotowy do wytężonej pracy. Dlatego też w naszym przedszkolu zajęcia poranne zwane Porankiem są czasem maksymalnie wykorzystanym na stymulację W tym czasie dzieci maj prezentację bitów, zapoznaj się z następstwem dni tygodnia, miesięcy i pór roku, zaznaczają dat i pogodę, przeliczają, porównują, słuchaj muzyki poważnej i wypełniają karty pracy – szczególnie Koniki. Stymulacja pobudza do działania i przygotowuje do wytężonej pracy podczas całego dnia pobytu w przedszkolu. A wszystko to w formie radosnej zabawy.