Język angielski

JĘZYKA ANGIELSKI – AUTORSKI PROGRAM

Angielski w przedszkolu ma być dobrą zabawą i przygotowaniem do nauki w szkole. Dzieci maja się osłuchać z językiem i czuć się swobodnie korzystając z niego. English is Fun!, to nasz autorski program nauczania języka angielskiego w przedszkolu oparty na metodzie bezpośredniej. Zawiera on w sobie wczesną stymulację z wykorzystaniem bitów obrazkowych i wyrazowych, historyjki obrazkowe, piosenki i rymowanki oraz karty pracy nawiązujące do realizowanego tematu. Tematy, które poruszamy na zajęciach są bezpośrednio związane z najbliższym środowiskiem dziecka, dzięki czemu bazujemy na doświadczeniach już dla niego znanych wzbogacając je o nowe treści w języku obcym. Zakres tematyczny stopniowo poszerza się na kolejnych etapach nauczania przedszkolnego. Dzieci mają możliwość utrwalania zdobytych wcześniej wiadomości oraz tworzenia map myślowych w oparciu o nowe.

English is Fun to program, jak sama nazwa wskazuje oparty na zabawie bo nauka angielskiego jest FUN!