Matematyka w przedszkolu?

Oczywiście!

już od najmłodszych lat.

Dowiedz się więcej

Program przedszkola
Dziecięca matematyka.

Pierwsze lata życia dziecka, mają decydujący wpływ na jego dalszy rozwój oraz sukcesy edukacyjne. W tym czasie bowiem, kształtują się możliwości intelektualne, rozwija się większość wrodzonych predyspozycji, w tym także zdolność uczenia się.Znając te prawidłowości rozwojowe, w naszym przedszkolu realizujemy przemyślany i kompletny program ,,Dziecięca matematyka". Dzięki systematycznym zabawom, począwszy od trzylatków, dziecko zdobywa taki zbiór doświadczeń i umiejętności, który pozwala z powodzeniem zdobywać nową wiedzę matematyczną w klasie pierwszej oraz na wyższych poziomach edukacyjnych.

Matematyka wokół nas.

W naszym przedszkolu edukacja matematyczna wypełnia nasze codzienne zajęcia i aktywności, odbywa się ,,przy okazji”, w sytuacjach takich jak; poranne przeliczanie dzieci, ustalanie rytmu dnia, wypełnianie dyżurów np. rozdawanie przez dzieci odliczonej ilości materiałów dydaktycznych, sztućców, klasyfikowanie przedmiotów np. podczas sprzątania. 

Rozwijanie rozumowania matematycznego, odbywa się także poprzez systematyczne zajęcia, podczas których dzieci mają możliwość; klasyfikowania, mierzenia, ważenia, liczenia na konretach, dostrzegania i układania rytmów, projektowania gier dydaktycznych.

Efektywna nauka poprzez działanie, badanie

W edukacji matematycznej najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z którego maluch tworzy pojęcia i umiejętności. Dlatego najlepszymi materiałami do zabaw są spinacze, kasztany, sznurki, patyczki, butelki, korki itp. Program edukacji matematycznej w przedszkolu obejmuje następujące kręgi tematyczne, ułożone według stopnia trudności dla kolejnych poziomów edukacyjnych:

 • Orientacja przestrzenna i kształtowanie orientacji w schemacie ciała;
 • Rytm i rytmiczna organizacja czasu; 
 • Kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania; 
 • Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania; 
 • Rozwijanie umiejętności mierzenia długości; 
 • Klasyfikacja; 
 • Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych jako dalsze doskonalenie umiejętności rachunkowych dzieci; 
 • Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia; 
 • Mierzenie płynów i sens mierzenia; 
 • Intuicja geometryczna, czyli kształtowanie pojęć geometrycznych; 
 • Konstruowanie gier przez dzieci; 
 • Zapisywanie czynności matematycznych znakami.

Innowacja ,,Kodowanie na dywanie”

Zajęcia matematyczne z elementami programowania

Programowanie staje się dziś ważnym kierunkiem w edukacji na wszystkich poziomach kształcenia, aby jednak uczniowie z powodzeniem kodowali, pewne umiejętności analizowania, wnioskowania, planowania możemy zaszczepić u dzieci jeszcze na etapie przedszkola i to już od 3-latków. Dzieci podczas zajęć rozwiązują gry logiczne typu sudoku, układają elementy wg kodu, proste skrypty, graficzne komendy, kolorują zakodowane dyktanda graficzne.

Zajęcia z ozobotami

W przedszkolu odbywają się także zajęcia programowania z użyciem ozobotów czyli małych robotów, dzięki którym dzieci poznają zasady kodowania, tworzą pierwsze komendy i uczą się rozwiązywania logicznych zadań.

Programowanie – kluczową kompetencją przyszłości

Podczas zajęć w efektywny i przyjemny sposób wspieramy:

 • rozwój koncentracji
 • samodzielność
 • krytyczne i logiczne myślenie
 • rozumienie poleceń i wnioskowanie
 • kreatywność u dziecka. 

W ramach zajęć dzieci doświadczają kreatywnych zadań na specjalnych matach, działają, główkują i świetnie się przy tym bawią 

Matematyka w codziennych obowiązkach

Warto pamiętać, iż codzienne czynności, dyżury, obowiązki są fascynującym ćwiczeniem dla dziecięcego umysłu i rozwijania umiejętności matematycznych m.in. klasyfikowania, liczenia, orientacji w schemacie ciała:


W przedszkolu:

 • sprzątanie zabawek po skończonej zabawie
 • odkładanie na swoje miejsce przyborów 
 • samodzielne ubieranie i rozbieranie 
 • rozdawanie sztućców 
 • wypełnianie dyżuru – rozdawanie dzieciom kredek, kartek


W domu:

 • sprzątanie pokoju i umieszczanie w odpowiednich pudłach: maskotek, klocków, aut.
 • pomoc przy rozpakowaniu zakupów i przypasowanie do pomieszczeń, szafek. 
 • pomoc/lub samodzielne zdejmowanie z suszarki prania i sortowanie ubrań
 • rozpakowywanie zmywarki talerzy/sztućców 
 • robienie porządku w szafkach z produktami i dzielenie ich na kasze, przyprawy;
 • sortowanie rzeczy do prania: białe i kolorowe, ręczniki, bielizna itp.;

Refleksje nauczycieli

Jakie korzyści dla dzieci płyną z udziału w zajęciach matematycznych?

"Zajęcia pomagają przedszkolakom lepiej zrozumieć oraz uporządkować otaczający ich świat i wszelkie zależności jakie w nim zachodzą. Korzyści jakie płyną z zajęć matematycznych, kodowania i programowania to w głównej mierze rozwijanie myślenia logicznego, które dzięki osobistemu doświadczaniu problemów i samodzielnemu szukaniu rozwiązań pozwala dzieciom budować pewność siebie, co przekłada się na poczucie własnej wartości. Dzieci, które regularnie podejmują wyzwania lepiej radzą sobie zarówno z odnoszeniem sukcesów jak i z porażką."


Wychowawczyni grupy 5-latków

Dlaczego warto rozwijać u dzieci umiejętności matematyczne?

"Im więcej osobistych doświadczeń z otoczeniem zbierze dziecko, tym więcej strategii działania będzie w stanie wcielić w życie, zacznie rozumieć pojęcia, zależności przyczynowo - skutkowe, polecenia i lepiej poradzi sobie na kolejnych etapach edukacyjnych."


Wychowawczyni grupy 4 latków

Dlaczego dzieci tak chętnie uczestniczą w zajęciach kodowania i programowania?

"Zajęcia kodowania i programowania są dla przedszkolaków niezwykle atrakcyjne z uwagi na to, że wykorzystują naturalną ciekawość dziecka i chęć do manipulowania różnymi przedmiotami. W sytuacjach zadaniowych stworzonych przez nauczyciela dzieci chętnie rozwijają własną kreatywność i tworzą własne propozycje rozwiązań problemu. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne materiały dydaktyczne. "


Wychowawczyni grupy 4-latków

Swobodne refleksje 

"Dziecięca matematyka różni się od matematyki w jej potocznym rozumieniu. Nie jest to tylko przeliczanie, czy wykonywanie matematycznych działań. To sposób, w jaki dziecko - poprzez osobiste doświadczenia - rozwija postrzeganie siebie w świecie, dostrzega prawidłowości wokół siebie, planuje działania, rozumiejąc ich cel i potrzebę stosowania właściwej kolejności wykonywanych czynności. "

Rozwijać u przedszkolaków umiejętności matematyczne, to znaczy tworzyć dzieciom przestrzeń do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych, do czynienia spostrzeżeń, obserwacji, a przede wszystkim - manipulowania przedmiotami: budowania z nich wież lub pociągów, prób umieszczania jednego w drugim, przesypywania zawartości wiaderka do foremki i odwrotnie.