Metoda projektów

Czym jest metoda projektów?

Metoda projektów to jedna z metod nauczania w naszym przedszkolu. Jest przede wszystkim odpowiedzią na dziecięcą ciekawość świata, przynoszącą małemu badaczowi radość samodzielnego działania i poznania. Praca tą metodą, to także bardzo dobre przygotowanie do dalszych etapów edukacji.

Podczas realizacji projektów edukacyjnych przedszkolaki stają się czujnymi poszukiwaczami wiedzy i aktywnymi badaczami otaczającego świata. Życie projektu koncentruje się głównie wokół przygotowywania przez dzieci prezentacji, eksponatów, książek, spotkań z ekspertami, wokół zajęć badawczych w terenie, wokół szukania odpowiedzi – we wszystkich możliwych miejscach – na pytania, które dzieci same sobie postawiły. Podejmowane działania pozwalają poznać poszczególne zagadnienia wieloaspektowo. Tematami naszych projektów są m.in. ekologia, zjawiska fizyczne, zawody, zmysły, kraje świata.

Projekt stwarza możliwość zastosowania nowo nabytej wiedzy w praktyce, w trakcie rozwiązywania problemów i dzielenia się informacjami. Dzieci uczą się stawiać pytania, szukać odpowiedzi, podsumowywać i oceniać własną wiedzę. Projekt daje także okazję do rozwijania umiejętności pracy zespołowej, wypowiadania się na forum grupy, modeluje kompetencje społeczne, pobudza umysł do twórczego rozwiązywania problemów, angażując przy tym całą uwagę dziecka. W poszukiwanie i zbieranie materiałów do pracy zaangażowana jest także cała rodzina.
Projekt ,,Warzywny ogródek przedszkolny”

METODA PROJEKTU – prezentacja [KLIK]

W tym roku rozpoczęliśmy nowy projekt ,,Zielone warsztaty przedszkolaka – zakładamy ogród warzywny”
Przygotowania do tego wydarzenia starsze przedszkolaki rozpoczęły już w połowie kwietnia. Jakie były etapy naszych prac, zachęcamy do obejrzenia naszej galerii.

Pani Agnieszka Niemyjska poprowadziła dla nas warsztaty dotyczące roślin, etapów wzrostu warzyw oraz ich znaczenia dla naszego zdrowia.
Odbyły się także atrakcyjne warsztaty- warzywne soki.

Koniki posadziły nasiona wybranych warzyw do specjalnych pojemników, tak aby mogły one spokojnie, w cieple rosnąć.

Pan Andrzej Olszewski przygotował dla nas wielkie skrzynie na nasze uprawy. Dziękujemy

Nadszedł dzień wysiewu naszych sadzonek do przedszkolnego ogrodu. Wszyscy byli bardzo przejęci i zaangażowani.
A teraz będziemy dbali o nasze uprawy, zobaczymy co nam wyrośnie.