<

NAUKA I ROZWÓJ POPRZEZ ZABAWĘ

NAUKA I ROZWÓJ POPRZEZ ZABAWĘ
  • Autor: Przedszkole
  • 30 kwietnia 2019
  • brak komentarzy

Od kilku lat w naszym przedszkolu, we wszystkich grupach wiekowych realizujemy program wczesnego czytania. W tym roku, jednym z celów pracy dydaktyczno – wychowawczej jaki sobie postawiliśmy jest rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci a szczególny akcent położyliśmy na temat związany z nauką czytania w grupach przedszkolnych. Od początku września weryfikujemy materiały dydaktyczne i sposoby organizacji aktywności związanych z czytaniem w celu podniesienia jakości zajęć.

Jakie znaczenie dla rozwoju dziecka mają wczesne zabawy rozwijające umiejętności czytania? Dlaczego elementy czytania wprowadzamy już w 3-latkach?

1. W pierwszych latach życia, dzieci mają najwięcej motywacji i podatności, aby rozwijać różnorodne umiejętności m.in technikę czytania. Sprzyja temu atrakcyjny charakter naszych zajęć. Zajęcia związane z czytaniem zawsze odbywają się w atmosferze zabawy, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów; kolorowych obrazków z sylabami, pacynek, klocków, plansz, gier. Zamiast znużenia i zniechęcenia wyzwala się u przedszkolaków pozytywne nastawienie i chęć do rozpoznawania i odczytywania liter. Radość dziecka z umiejętności odczytywania najpierw samogłosek, sylab, następnie całych wyrazów jest bardzo ważnym elementem procesu nauki czytania.
Pamiętamy też, że nie wszystkie dzieci są gotowe w tym samym czasie nabyć umiejętność czytania. Ważna jest jednak wczesna stymulacja i zachęcanie do rozpoznawania i odczytywania samogłosek i sylab poprzez wesołe rozwijające zabawy.
2. Wczesna nauka czytania wpływa na rozwój wszystkich funkcji psychicznych dziecka. Czytanie kształtuje wyobraźnię, pobudza kreatywne myślenie, kształtuje koncentrację i uwagę, zwiększa zasób słownictwa, jest zarówno celem, jak i środkiem do opanowania systemu językowego.

3. Praca metodą stymuluje pracę całego mózgu. Wprowadzając małego człowieka w tajniki czytania, dbamy o odpowiednią stymulację obu półkul mózgowych, stąd nazwa metody – symultaniczno-sekwencyjna. Symultaniczna – odnosi się do całości, czyli aktywności prawej kory mózgowej, stymulowana jest poprzez rozpoznawanie samogłosek, wyr. dźwiękonaśladowczych w grupach 3- latków. Sekwencyjna – odnosi się do sposobów odkodowywania informacji przez lewą półkulę. Ćwiczymy ją poprzez liczne zabawy kategoryzacji, szeregowania, relacji, układania i dostrzegania rytmów – realizowanych w grupach 3-4-5- latków oraz zabaw z sylabami i odczytywaniem prostych wyrazów – w grupach najstarszych.
4. Nauka czytania sylabami. To, co zdecydowanie różni metodę symultaniczno – sekwencyjną od metod tradycyjnych to czytanie sylabami, zapisywanych czcionką drukowaną. Dzieciom nie są podawane nazwy poszczególnych spółgłosek, bo zgodnie z badaniami neurofizjologicznymi to sylaba jest najmniejszą jednostką percepcyjną. Szanujemy jednak sposób czytania u niektórych przedszkolaków polegający na głoskowaniu.

Propozycje zabaw w domu
– memory sylabowe (odszukiwanie par sylab: PA-PA, TO-TO, ME-ME itp) zapisanych ręcznie na kartce
– losowanie ze słoika z różnymi sylabami dwóch sylab i łączenie ich w wyraz, np. PA, LE – PALE, na początku wyrazy nie muszą mieć znaczenia, później można pokazywać dziecku, że można je połączyć w wyrazy, które mają znaczenie, np. POLE, PALI, WATA, FALA, zapytać czy wie co to jest?
– szukanie znanych sylab w etykietach produktów, szyldach, nazwach miejscowości (podczas podróży)
– dzielenie wyrazów na sylaby i liczenie ile jest sylab w danym wyrazie (im więcej tym dla naszych przedszkolaków atrakcyjniej)
-dopisywanie ręcznie samogłosek i sylab w kolorowankach i zachęcanie dziecka do odczytywania

Education