O nas

Szanowni Państwo!

Przedszkole „Strumienie” wspiera rodziców-pierwszoplanowych wychowawców – w intelektualnym, moralnym i fizycznym kształceniu ich dzieci. Przedszkole oferuje edukację spersonalizowaną, całościową i spójną, opartą na poszanowaniu wolności i odpowiedzialności osobistej oraz na chrześcijańskiej wizji osoby ludzkiej. Staramy się, aby każde dziecko w ścisłej współpracy z rodzicami mogło jak najpełniej kształtować swój charakter, zdobywać nowe umiejętności by ostatecznie przygotować się do kolejnego etapu edukacyjnego.

INNOWACJE
• tutoring rodzinny
• English is Fun
• metoda projektów
• psychomotoryka
• klub sportowy

Zgodnie z misją przedszkola, dbamy o to by każde dziecko osiągnęło maksimum swoich możliwości zgodnie z potrzebami wynikającymi z ich dynamiki rozwoju oraz okresami szczególnej wrażliwości w uczeniu się określonych umiejętności. Tutoring rodzinny pozwala nam na systematyczną analizę potrzeb i trudności dziecka oraz pozwala na szybkie reagowanie i wspieranie przedszkolaka. Odpowiedzią na potrzeby rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym jest zapewnienie mu odpowiednich warunków do rozwoju psychomotorycznego, dlatego ważnym elementem program wychowawczo-dydaktycznego są codzienne ćwiczenia ruchowe oparte o autorski program. Dodatkowo dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach przedszkolnego klubu sportowego, który stwarza warunki do rozwijania swoich zainteresowań oraz wspiera ważny w tym wieku rozwój ruchowy. Wiemy również, że okres przedszkolny to czas największej łatwości uczenia się u dzieci, dlatego pracujemy metodą projektów dzięki, której rozwijamy zainteresowania dzieci ich ciekawość oraz umiejętności zadawania pytań. Realizujemy również autorski program nauki i zabawy języka angielskiego w zakresie większym niż przewiduje podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz metodami, które pozwalają dzieciom w zabawny i atrakcyjny sposób poznawać ten język.