Opłaty

  WPISOWE – jednorazowa opłata wstępna

500 PLN – za jedno dziecko na cały etap przedszkolny 

1200 PLN – za jedno dziecko na każdym etapie edukacyjnym (szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum)

 

W roku szkolnym 2017/2018 wysokość czesnego wynosi:

STRUMIENIE Przedszkole
(grupy trzylatków, czterolatków i pięciolatków) – czesne z wyżywieniem
*

 

PLACÓWKA Płatność w 12 miesięcznych ratach Płatność w 10 miesięcznych ratach
Przedszkole (grupy trzylatków, czterolatków i pięciolatków)  1 150,00 PLN 1 380,00 PLN

STRUMIENIE – czesne bez wyżywienia

PLACÓWKA

Płatność w 12 miesięcznych ratach

Płatność w 10 miesięcznych ratach

Przedszkole (grupy sześciolatków)

1 110,00 PLN

1 332,00 PLN

Szkoła podstawowa      

1 235,00 PLN

1 482,00 PLN

Gimnazjum 

1 295,00 PLN

1 554,00 PLN

LO    

   750,00 PLN

   900,00 PLN

ŻAGLE – czesne bez wyżywienia

PLACÓWKA

Płatność w 12 miesięcznych ratach Płatność w 10 miesięcznych ratach

Przedszkole (grupy sześciolatków)   

1 025,00 PLN

1 230,00 PLN

Szkoła podstawowa

1 235,00 PLN

1 482,00 PLN

Gimnazjum  

1 295,00 PLN

1 554,00 PLN

LO  

   750,00 PLN

   900,00 PLN

Istnieje możliwość płatności czesnego jednorazowo za cały rok szkolny.

System opłat składa się z dwóch elementów: cennika oraz tzw. zniżki zwyczajnejCennik określa stawkę pełnego czesnego dla danej placówki, a mechanizm zniżki zwyczajnej dostosowuje łączną opłatę do sytuacji danej rodziny. Działanie zniżek zwyczajnych wygląda następująco:

– za 1-sze dziecko posłane do placówek „Sternika” rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego

– za 2-gie dziecko posłane do placówek „Sternika” rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego

– za 3-cie dziecko posłane do placówek „Sternika” rodzice pokrywają 50% nominalnej stawki czesnego

– za 4-te dziecko posłane do placówek „Sternika” rodzice pokrywają 25% nominalnej stawki czesnego

– za 5-te i kolejne dziecko posłane do placówek „Sternika” rodzice nie płacą czesnego

* koszt wyżywienie bez diet specjalnych