Poczytaj mi Tato!!!


W Przedszkolu STRUMIENIE od dwóch lat realizujemy akcję POCZYTAJ MI TATO!!!

Pomysł wspólnego czytania Ojców w grupie przedszkolnej swojego dziecka powstał z inicjatywy nauczycielek Przedszkola.

Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem. W ubiegłorocznej edycji wzięło udział ponad 100 tatusiów. W tym roku od listopada zaczęła się II edycja projektu, do której dołączają kolejne przedszkola i organizacje w całej Polsce.

Widzimy ogromną wartość tego projektu dla budowaniu autorytetu ojca oraz wzmacniania więzi z dzieckiem. Wspólny czas z książką daje dużo radości i motywuje do rozmów na bardzo różne tematy nurtujące nasze przedszkolne mądre głowy. To właśnie w okresie przedszkolnym u naszych dzieci obserwujemy ogromną i naturalną podatność na rozwój bardzo wielu umiejętności.

Nie przegapmy tego momentu, warto się angażować.

Akcja POCZYTAJ MI TATO wpisuje się w motto Przedszkola STRUMIENIE – OD RADOŚCI DO MĄDROŚCI, a także misję Przedszkola i Szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie STERNIK, których podstawową rolą jest wpieranie rodziców w wychowaniu i edukacji swoich dzieci.