Rekrutacja

Cieszymy się z każdej rodziny, która chciałaby do nas dołączyć.

Poniżej szczegółowe informacje na temat wniosków rekrutacyjnych, etapów rekrutacji oraz kosztów.

Oferta specjalna przy rekrutacji do Przedszkola – wpisowe oraz pierwszy miesiąc edukacji – GRATIS !!! – szczegóły poniżej.


WNIOSKI DO POBRANIA

Pierwszy krok to wniosek o przyjęcie dziecka. Wnioski można do nas przesyłać w formie:

  • formularza rekrutacyjnego dostępnego on-line, 
  • wypełnionego dokumentu doc, przesyłając na adres rekrutacj@sternik.edu.pl,  
  • papierowej składamy osobiście w sekretariacie placówek Stowarzyszenia STERNIK.

Wniosek rekrutacyjny.doc

Wniosek rekrutacyjny.pdf

Jeden wniosek dotyczy jednego dziecka. W przypadku, gdy Rodzice starają się o przyjęcie do placówek większej ilości dzieci, należy przesłać odpowiednią ilość wniosków.
Formularz rekrutacyjny ONLINE


ETAPY REKRYTACJI

Złożenie wniosku

Na postawie przesłanego wniosku umówimy Państwa na spotkanie. Jeden wniosek dotyczy jednego dziecka. W przypadku, gdy Rodzice starają się do przyjęcie do placówek większej ilości dzieci, należy przesłać odpowiednią ilość wniosków.

 Rozmowa 

Po otrzymaniu wniosku/wniosków, umawiamy z Rodziną termin spotkania. W spotkaniu uczestniczą oboje rodzice oraz przedstawiciel określonej placówki.

Podpisanie dokumentów  

Proces przyjęcia dziecka do placówki Stowarzyszenia STERNIK kończy się wraz z podpisaniem umowy o naukę i dopełnieniem wszelkich formalności pomiędzy rodziną a Stowarzyszeniem oraz pomiędzy rodziną a określoną placówką.


KOSZTY EDUKACJI

WPISOWE – jednorazowa opłata wstępna

500 PLN – za jedno dziecko na cały etap przedszkolny

1200 PLN – za jedno dziecko na każdym etapie edukacyjnym (szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum)

 

W roku szkolnym 2017/2018 wysokość czesnego wynosi:

STRUMIENIE Przedszkole
(grupy trzylatków, czterolatków i pięciolatków) – czesne z wyżywieniem*

 

PLACÓWKA Płatność w 12 miesięcznych ratach Płatność w 10 miesięcznych ratach
Przedszkole (grupy trzylatków, czterolatków i pięciolatków) 1 150,00 PLN 1 380,00 PLN

STRUMIENIE – czesne bez wyżywienia

 

PLACÓWKA Płatność w 12 miesięcznych ratach Płatność w 10 miesięcznych ratach
Przedszkole (grupy sześciolatków) 1 110,00 PLN 1 332,00 PLN
Szkoła podstawowa 1 235,00 PLN 1 482,00 PLN
Gimnazjum 1 295,00 PLN 1 554,00 PLN
LO    750,00 PLN    900,00 PLN

ŻAGLE – czesne bez wyżywienia

 

PLACÓWKA Płatność w 12 miesięcznych ratach Płatność w 10 miesięcznych ratach
Przedszkole (grupy sześciolatków) 1 025,00 PLN 1 230,00 PLN
Szkoła podstawowa 1 235,00 PLN 1 482,00 PLN
Gimnazjum 1 295,00 PLN 1 554,00 PLN
LO    750,00 PLN    900,00 PLN

Istnieje możliwość płatności czesnego jednorazowo za cały rok szkolny.

System opłat składa się z dwóch elementów: cennika oraz tzw. zniżki zwyczajnejCennik określa stawkę pełnego czesnego dla danej placówki, a mechanizm zniżki zwyczajnej dostosowuje łączną opłatę do sytuacji danej rodziny. Działanie zniżek zwyczajnych wygląda następująco:

– za 1-sze dziecko posłane do placówek „Sternika” rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego

– za 2-gie dziecko posłane do placówek „Sternika” rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego

– za 3-cie dziecko posłane do placówek „Sternika” rodzice pokrywają 50% nominalnej stawki czesnego

– za 4-te dziecko posłane do placówek „Sternika” rodzice pokrywają 25% nominalnej stawki czesnego

– za 5-te i kolejne dziecko posłane do placówek „Sternika” rodzice nie płacą czesnego

* koszt wyżywienie bez diet specjalnych


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA – PROMOCJA

Oferta specjalna – wpisowy oraz pierwszy miesiąc edukacji – GRATIS !!!

Promocja zostanie uwzględnione w nocie naliczanej we wrześniu 2018.

Oferta dotyczy Wszystkich rodziców, którzy już złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do grupy 3, 4 lub 5-latków w Przedszkolu STRUMIENIE  lub złożą go do końca kwietnia 2018 i otrzymają decyzję dyrekcji przedszkola o przyjęciu w terminie umożliwiającym podpisanie umowy edukacyjnej do końca maja 2018.

Poniżej zasady korzystania z naszej oferty specjalnej.

Zasady korzystania z oferty specjalnej w rekrutacji do przedszkole 2018-2019

Zachęcamy też do przekazywania informacji o ofercie specjalnej Państwa znajomym, którzy mogą być zainteresowani naszym przedszkolem.

 

Zapraszamy na DNI OTWARTE w Przedszkolu  „STRUMIENIE”