Zasady oferty specjalnej

Zasady korzystania z oferty specjalnej w rekrutacji do grup 3, 4 i 5-latków w roku szkolnym 2021/22

 

Co jest przedmiotem oferty specjalnej?

1. Oferta specjalna polega na zwolnieniu z wpisowego wynikającego z zapisania dziecka do przedszkola STRUMIENIE.

2. Oferta specjalna polega jednocześnie na zwolnieniu z 1/12 rocznego czesnego obowiązującego w grupach 3, 4 i 5-latków w roku szkolnym 2021/22 (dotyczy miesiąca września).

 

Jak jest realizowana oferta specjalna?

1. Zwolnienie z wpisowego jest uwzględniane w momencie zawierania umowy edukacyjnej

2. Zwolnienie z 1/12 rocznego czesnego uwzględniane jest w nocie wystawianej we wrześniu 2021 roku

 

Komu przysługuje oferta specjalna?

1. Oferta jest skierowana do rodziców, którzy zapiszą po raz pierwszy swoje dzieci do grup 3, 4 lub 5-latków otwartych w przedszkolu STRUMIENIE prowadzonym przez Stowarzyszenie STERNIK. Przejście dziecka np. z grupy 3-latków do 4-latków od września 2021 nie uprawnia do oferty specjalnej.

2. Oferta jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami na przyjęcie dziecka do danej grupy wiekowej.

 

Jakie warunki należy spełnić, by zyskać prawo do skorzystania z oferty specjalnej?

1. Rodzice muszą złożyć wniosek rekrutacyjny do 30 kwietnia, otrzymać decyzję o przyjęciu do 15 maja oraz podpisać umowę edukacyjną  do 31 maja 2021 roku.

2. Przyjęte dziecko rozpoczyna edukację przedszkolną nie później niż 1.09.2021 roku.

3. We wrześniu 2021 roku umowa edukacyjna nie może być w trakcie wypowiedzenia.

Więcej szczegółów na:  http://promocjastrumienie.sternik.edu.pl/