Zasady oferty specjalnej

 • Aktualności
 • Zasady korzystania z oferty specjalnej w rekrutacji do grup 3, 4 i 5-latków w roku szkolnym 2019/20

   

  Co jest przedmiotem oferty specjalnej?

  1. Oferta specjalna polega na zwolnieniu z wpisowego wynikającego z zapisania dziecka do przedszkola STRUMIENIE.

  2. Oferta specjalna polega jednocześnie na zwolnieniu z 1/12 rocznego czesnego obowiązującego w grupach 3, 4 i 5-latków w roku szkolnym 2019/20 (dotyczy miesiąca września).

   

  Jak jest realizowana oferta specjalna?

  1. Zwolnienie z wpisowego jest uwzględniane w momencie zawierania umowy edukacyjnej

  2. Zwolnienie z 1/12 rocznego czesnego uwzględniane jest w nocie wystawianej we wrześniu 2019 roku

   

  Komu przysługuje oferta specjalna?

  1. Oferta jest skierowana do rodziców, którzy zapiszą po raz pierwszy swoje dzieci do grup 3, 4 lub 5-latków otwartych w przedszkolu STRUMIENIE prowadzonym przez Stowarzyszenie STERNIK. Przejście dziecka np. z grupy 3-latków do 4-latków od września 2019 nie uprawnia do oferty specjalnej.

  2. Oferta jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami na przyjęcie dziecka do danej grupy wiekowej.

   

  Jakie warunki należy spełnić, by zyskać prawo do skorzystania z oferty specjalnej?

  1. Rodzice muszą złożyć wniosek rekrutacyjny i otrzymać decyzję o przyjęciu do przedszkola w terminie umożliwiającym podpisanie umowy edukacyjnej do 31.05.2019 roku.

  2. Przyjęte dziecko rozpoczyna edukację przedszkolną nie później niż 1.09.2019 roku.

  3. We wrześniu 2019 roku umowa edukacyjna nie może być w trakcie wypowiedzenia.

  Więcej szczegółów na:  http://promocjastrumienie.sternik.edu.pl/