Zasady oferty specjalnej

Zasady korzystania z oferty specjalnej w rekrutacji do grup 3, 4 i 5-latków w roku szkolnym 2020/21

 

Co jest przedmiotem oferty specjalnej?

1. Oferta specjalna polega na zwolnieniu z wpisowego wynikającego z zapisania dziecka do przedszkola STRUMIENIE.

2. Oferta specjalna polega jednocześnie na zwolnieniu z 1/12 rocznego czesnego obowiązującego w grupach 3, 4 i 5-latków w roku szkolnym 2020/21 (dotyczy miesiąca września).

 

Jak jest realizowana oferta specjalna?

1. Zwolnienie z wpisowego jest uwzględniane w momencie zawierania umowy edukacyjnej

2. Zwolnienie z 1/12 rocznego czesnego uwzględniane jest w nocie wystawianej we wrześniu 2020 roku

 

Komu przysługuje oferta specjalna?

1. Oferta jest skierowana do rodziców, którzy zapiszą po raz pierwszy swoje dzieci do grup 3, 4 lub 5-latków otwartych w przedszkolu STRUMIENIE prowadzonym przez Stowarzyszenie STERNIK. Przejście dziecka np. z grupy 3-latków do 4-latków od września 2020 nie uprawnia do oferty specjalnej.

2. Oferta jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami na przyjęcie dziecka do danej grupy wiekowej.

 

Jakie warunki należy spełnić, by zyskać prawo do skorzystania z oferty specjalnej?

1. Rodzice muszą złożyć wniosek rekrutacyjny i otrzymać decyzję o przyjęciu do przedszkola w terminie do 15 maja 2020 roku oraz podpisać umowę edukacyjną do 31.05.2020 roku.

2. Przyjęte dziecko rozpoczyna edukację przedszkolną nie później niż 1.09.2020 roku.

3. We wrześniu 2020 roku umowa edukacyjna nie może być w trakcie wypowiedzenia.

Więcej szczegółów na:  http://promocjastrumienie.sternik.edu.pl/