Świetlica

ŚWIETLICA 

W przedszkolu STRUMIENIE oferujemy możliwość korzystania ze świetlicy porannej lub popołudniowej. Poniżej szczegółowe informacje dotyczące korzystania ze świetlicy.

Świetlica – godziny funkcjonowania:

  • Poranna: 7:00 – 8:15
  • Popołudniowa; 15:30 – 17:30, czwartek 15:30 – 18:30

Świetlica poranna jest wliczona w koszt czesnego.
Świetlica popołudniowa jest odpłatna od piątego pobytu dziecka w świetlicy w danym miesiącu.

Oferujemy możliwość wyboru miesięcznego pakietu pobytu dziecka w świetlicy.
Wybierając pakiet należy pamiętać, że kwota pakietu będzie stała i nie zależna od ilości dni pobytu dziecka w świetlicy.
Rezygnacje z pakietu składane w danym miesiącu skutkują nie naliczeniem opłaty od kolejnego miesiąca.

Zgłoszenie lub rezygnacje należy składać poprzez poniższy formularz.

Podstawa do naliczenia opłaty jest informacja z placówki edukacyjnej na podstawie miesięcznej listy pojedynczych obecności w świetlicy. Uczeń jest zapisywany jako obecny w świetlicy od godziny 16.00. Podstawą do naliczenia opłaty będzie również zgłoszenie na miesięczny pakiet pobytu w świetlicy.

 

Koszty świetlicy popołudniowej (świetlica jest płatna od godz. 16.00):

  • 13,00zł – koszt dzienny (od piątego pobytu dziecka w świetlicy),
  • 150,00zł – pakiet miesięczny pobytu dziecka.

 

ŚWIETLICA – PAKIET MIESIĘCZNY – zapis/rezygnacja