Tutoring rodzinny

System indywidualnej opieki – Tutoring rodzinny

Istotną rolę w naszym przedszkolu odgrywa system indywidualnej opieki – tutoring rodzinny. Każda rodzina ma swojego opiekuna (tutora). Tutorem jest nauczyciel, który w ramach swojej pracy zawodowej, wspiera rodziców w wychowaniu dziecka.

W czasie regularnie odbywanych  spotkań z obydwojgiem rodziców omawiane są postępy dziecka oraz plan jego rozwoju. Dzięki połączeniu wiedzy rodziców o zachowaniu dziecka w rodzinie i wiedzy opiekuna o dziecku w przedszkolu, możliwe staje się wypracowanie jednego lub kilku wspólnych celów, realizowanych równolegle w domu i w przedszkolu. Rozmowy z opiekunem odbywają się co najmniej trzy razy w roku, ale istnieje możliwość częstszych spotkań – rodzice mogą zwracać się do tutora ze wszystkimi pytaniami, czy wątpliwościami związanymi z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu. Spotkanie odbywa się zawsze z udziałem obojga rodziców, gdyż oboje są ważni w wychowaniu i każde z nich wnosi w ten proces swój cenny wkład.