Wczesne czytanie

WCZESNE CZYTANIE

W naszym przedszkolu już od 3- latków wprowadzamy dzieci w świat liter, pierwszych wyrazów. Uczymy dzieci rozpoznawania swojego imienia, jak również pierwszych liter, a w starszych grupach bawimy się sylabami, wyrazami, krótkimi tekstami. Wszystkie zajęcia mają formę zabawy tak, aby wzbudzić u dziecka motywację i chęć do dalszej nauki czytania. Czytanie pod wieloma względami pozytywnie wpływa na rozwój poznawczy dziecka. Jest ważnym sposobem kształtowania systemu językowego, pozwala dzieciom pokonywać trudności artykulacyjne, wzbogacać słownictwo, doskonalić umiejętność opowiadania, a także myślenia. Wiek 3-6 lat, to czas, kiedy dziecko w sposób naturalny uczy się czytania poprzez zabawę.