ENGLISH
IS FUN

Autorski program nauczania języka angielskiego oparty na metodzie bezpośredniej. Stymulacja z wykorzystaniem bitów obrazkowych i wyrazowych, historyjek, piosenek oraz rymowanek

DOBRE
NAWYKI

Każdy z nas chciałby, aby jego dziecko było uporządkowane, pracowite, hojne, odpowiedzialne, pobożne i radosne. W naszym przedszkolu wiemy jak to osiągnąć.

WŁASNA
KUCHNIA

Posiłki dla przedszkolaków przygotowujemy we własnej kuchni pod nadzorem naszego dietetyka. Kuchnia jest świetnie wyposażona, co daje nam możliwość podawania jedzenie dla dzieci wg najlepszych standardów.

CIĄGŁOŚĆ
EDUKACJI

Ponad 90% absolwentów naszego przedszkola, kontynuuje naukę w naszych szkołach podstawowych i później liceach. Taka ciągłość edukacji zapewnia trwałe więzi przyjaźni między dziećmi, zintegrowane środowisko i przyjazną atmosferę.

MUNDURKI
PRZEDSZKOLNE

Mundurek to rozwiązanie porannego problemu: w co się ubrać? Dziecko samo może każdego dnia przygotować sobie ubranie do przedszkola i zawsze będzie to odpowiedni strój.

Nasz program

W zdrowym ciele zdrowy duch! 

 • Specjalnie dobrane ćwiczenia psychomotoryczne usprawniają nie tylko ciało ale również sprzyjają funkcjonowaniu mózgu, pobudzają do pracy wszystkie neurony, jak również ćwiczą hart ducha.
 • Zajęcia sensoryczne które pobudzają wszystkie zmysły pomagają w wykształceniu wyższych funkcji: mowy i komunikacji, czytania, pisania, myślenia logicznego i matematycznego, wyobraźni twórczej oraz umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji.

Każda rodzina ma swojego opiekuna (tutora). Tutorem jest nauczyciel, który w ramach swojej pracy zawodowej, wspiera rodziców w wychowaniu dziecka.

 • W czasie regularnie odbywanych spotkań z obydwojgiem rodziców omawiane są postępy dziecka oraz plan jego rozwoju.
 • Dzięki połączeniu wiedzy rodziców o zachowaniu dziecka w rodzinie i wiedzy opiekuna o dziecku w przedszkolu, możliwe staje się wypracowanie jednego lub kilku wspólnych celów, realizowanych równolegle w domu i w przedszkolu.
 • Rozmowy z opiekunem odbywają się co najmniej trzy razy w roku, ale istnieje możliwość częstszych spotkań – rodzice mogą zwracać się do tutora ze wszystkimi pytaniami, czy wątpliwościami związanymi z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu.
 • Spotkanie odbywa się zawsze z udziałem obojga rodziców, gdyż oboje są ważni w wychowaniu i każde z nich wnosi w ten proces swój cenny wkład.

Cechą charakterystyczną naszego przedszkola jest formacja w sferze cnót ludzkich. 

 • Ma ona rozwijać szacunek dla każdego człowieka, chęć służenia Bogu i ludziom oraz kształtować optymistyczne podejście do wyzwań życia codziennego.
 • Poprzez codzienne ćwiczenie prostych czynności związanych z samoobsługą, porządkiem, higieną itp. dzieci kształtują swój charakter oraz wzmacniają motywację do radosnego uczenia się nowych nawyków oraz pokonywania różnorodnych trudności.

W naszym przedszkolu wdrażamy sprawdzone i innowacyjne metody. 

Wielozmysłowa matematyka w ruchu i w działaniu

 • Realizujemy program, dzięki któremu poprzez zabawę i zaangażowanie zmysłów dzieci zdobywają mnóstwo doświadczeń i umiejętności z zakresu m.in. klasyfikowania, rytmicznej organizacji czasu, liczenia, intuicji geometrycznych, orientacji w otoczeniu, które pozwalają im z powodzeniem zdobywać nową wiedzę matematyczną na wyższych poziomach edukacyjnych.

Kodowanie i elementy programowania z ozobotami

 • Dzięki zabawom z elementami kodowania wprowadzanie dzieci w świat matematyki staje się kolorowe i interesujące, a poznanie w działaniu podczas rozwiązywania logicznych zadań i łamigłówek przekształca się w wyjątkową przygodę. Dodatkowo podczas zajęć z użyciem ozobotów, czyli małych robotów, dzieci z najstarszych grup mają możliwość tworzyć proste kody i komendy, ucząc się pierwszych zasad programowania

Metoda projektów ,,Aktywnie poznaję świat”

 • Dzięki wykorzystaniu tej metody organizacji zajęć, pozwalamy dzieciom na odkrywanie otoczenia i zdobywanie wiedzy w naturalny
  dla nich sposób tzn. poprzez samodzielne działanie, obserwację i eksperymentowanie. Dzieci szukają odpowiedzi na postawione przez siebie pytania, prowadzą obserwacje, udają się na wyprawy badawcze, spotykają się z ekspertami oraz przygotowują własne prezentacje.

Wczesne czytanie 

 • Wprowadzamy dzieci w świat liter, sylab, pierwszych wyrazów, metodą symultaniczno – sekwencyjną, opartą na najnowszych badaniach neuropsychologicznych. Podczas zajęć wykorzystujemy atrakcyjne gry i zabawy rozwijające także mowę, percepcję wzrokową, słuchową i pamięć.

Umuzykalnianie z bum bum rurkami

 • W trakcie zajęć muzycznych angażujemy dzieci do aktywnych zabaw ruchowych, tanecznych, z użyciem kolorowych gadżetów, klasycznych instrumentów, jak również nowatorskich bum bum rurek, które uczą dzieci rozpoznawania dźwięków i zachęcają do tworzenia własnych melodii.

Magiczny Dywan On Evo  

 • Prowadzimy zajęcia dydaktyczne z użyciem multimedialnego narzędzia, które aktywizują nie tylko słuch i wzrok dziecka ale także angażują ruch całego ciała.

The English Corner 

 • W naszym przedszkolu znajduje się specjalny kącik do nauki języka angielskiego, wyposażony w bogatą grafikę wspomagającą naukę języka.

English Fun Days

 • W ciągu roku organizujemy wyjątkowe dni, wypełnione zabawami, konkursami, grami w języku angielskim, związanymi z wybranym zagadnieniem lub miejscem np. One day in London, Teddy Bear Day. 
 • W projekty angażujemy całe przedszkole oraz rodziny.  

To tylko niektóre z naszych innowacji – chcesz wiedzieć więcej? Przyjdź na dzień otwarty!

Zapisy na DNI OTWARTE: 

https://forms.office.com/r/cydNinmdU3

20

lat doświadczenia w pracy z dziećmi

12

placówek w Polsce i na świecie, z którymi współpracujemy

5000

absolwentów naszego przedszkola

O nas

„Strumienie” to przedszkole, w którym każde dziecko ma szansę osiągnąć maksimum swoich możliwości. Zapewniamy dzieciom warunki do integralnego rozwoju poprzez wysoki poziom edukacyjny oraz pracę nad kształtowaniem charakteru.

 • Intelekt – wykorzystujemy okresy sensytywne i szczególne możliwości małych dzieci, aby wspierać ich w poznawaniu świata
 • Ciało – ruch to zdrowie! Codzienne szaleństwa na placu zabaw, regularna gimnastyka na sali psychomotorycznej oraz nauka nawyków higienicznych to nasz priorytet na każdy dzień
 • Wola – wzmacniamy mocne strony dzieci i wspieramy naukę w słabszych obszarach. W każdym miesięcy dzieci poznają i uczą się nowych nawyków. Od radości do mądrości!
 • Duch –  nasz program wychowawczy oparty jest o wartości chrześcijańskie. Chcemy rozwijać w dzieciach szacunek wobec Boga i ludzi.  

Rekrutacja

Etapy

 1. Rozmowa z przedstawicielem przedszkola poprzedzona wypełnieniem wniosku o przyjęcie.
 2. Decyzja po stronie przedszkola i rodziców.
 3. Podpisanie umowy edukacyjnej

Opłaty

Czesne (12 miesięcy): 1762 PLN

Opłata rekrutacyjna: 550 PLN

Przedszkole nie nalicza opłat dodatkowych z tytułu żywienia dziecka w grupach 3p-5p, za wyjątkiem diet specjalnych. 

Działanie systemu zniżek

 • za 1-sze dziecko w placówkach STERNIKA rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego*
 • za 2-gie dziecko  w placówkach STERNIKA rodzice pokrywają 80% nominalnej stawki czesnego*
 • za 3-cie dziecko  w placówkach STERNIKA rodzice pokrywają 50% nominalnej stawki czesnego*
 • za 4-te dziecko w placówkach STERNIKA rodzice pokrywają 25% nominalnej stawki czesnego*
 • za 5-te i kolejne dziecko w placówkach STERNIKA rodzice nie płacą czesnego.

* Nie dotyczy dziecka w Żłobku.

Promocja

Zasady korzystania z oferty specjalnej w rekrutacji do grup 3, 4 i 5-latków w roku szkolnym 2024/25

 

Co jest przedmiotem oferty specjalnej?

1. Oferta specjalna polega na zwolnieniu z opłaty rekrutacyjnej wynikającej z zapisania dziecka do przedszkola STRUMIENIE.

2. Oferta specjalna polega jednocześnie na zwolnieniu z 1/12 rocznego czesnego obowiązującego w grupach 3, 4 i 5-latków w roku szkolnym 2024/25 (dotyczy miesiąca września).

 

Jak jest realizowana oferta specjalna?

1. Zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej jest uwzględniane w momencie zawierania umowy edukacyjnej

2. Zwolnienie z 1/12 rocznego czesnego uwzględniane jest w nocie wystawianej we wrześniu 2024 roku

 

Komu przysługuje oferta specjalna?

1. Oferta jest skierowana do rodziców, którzy zapiszą po raz pierwszy swoje dzieci do grup 3, 4 lub 5-latków otwartych w przedszkolu STRUMIENIE prowadzonym przez Stowarzyszenie STERNIK. Przejście dziecka np. z grupy 3-latków do 4-latków od września 2024 nie uprawnia do oferty specjalnej.

2. Oferta jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami na przyjęcie dziecka do danej grupy wiekowej.

 

Jakie warunki należy spełnić, by zyskać prawo do skorzystania z oferty specjalnej?

1. Rodzice muszą złożyć wniosek rekrutacyjny do 30 kwietnia, otrzymać decyzję o przyjęciu do 15 maja oraz podpisać umowę edukacyjną  do 31 maja 2024 roku.

2. Przyjęte dziecko rozpoczyna edukację przedszkolną w okresie 01 listopad 2023- 01 wrzesień 2024.

3. We wrześniu 2024 roku umowa edukacyjna nie może być w trakcie wypowiedzenia.

Dni Otwarte

Zapisy na Otwarte Środy w naszym przedszkolu, w tym spacer po przedszkolu i rozmowa z dyrekcją w wybrane środy (9.00- 11.00), zapis: 

https://tiny.pl/w79qd

Telefon do sekretariatu przedszkola: 505727753

Biuro rekrutacji
Anna Brodzik
tel. +48 506 032 046
e-mail: rekrutacja@sternik.edu.pl

autorski program
wychowawczy
sieć placówek
na świecie
codzienna opieka
pielęgniarki
godziny otwarcia: 7:30-18:00

Profil przedszkolaka

Wspólnie z rodzicami dążymy do tego, aby każde z naszych dzieci stawało się:

 • Radosne w swojej postawie wobec świata i życia
 • Wytrwałe ćwicząc swoją wolę poprzez systematyczną pracę nad dobrymi nawykami
 • Koleżeńskie i hojne w dzieleniu się swoimi rzeczami oraz trosce o innych
 • Pracowite kończąc powierzone zadania i łącząc naukę z zabawą.
 • Odpowiedzialne na miarę swoich dziecięcych możliwości starając się dotrzymywać obietnic i ustaleń
 • Pobożne w swoich relacjach z Bogiem, który nadaje sens życiu.

Aktualności

INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA                                 …

czytaj więcej

WYPRAWKI 2024/25

Szanowni Państwo zamieszczamy wyprawki na nowy rok szkolny 2024/2025. Prosimy o przyniesienie wyprawek: Rodziców 3-latków oraz nowych dołączających do grup…

czytaj więcej
PIKNIK KULTURALNO- NAUKOWY i SPEKTAKL TEATRALNY

PIKNIK KULTURALNO- NAUKOWY i SPEKTAKL TEATRALNY

Zapraszamy na niezwykłe wydarzenie - Piknik kulturalno-naukowy i spektakl teatralny! 🎭🎉 📆 Data: 20 kwietnia 2024 🕗 Godzina: 10:00 -…

czytaj więcej
MATSENSORKI

MATSENSORKI

MATSENSORKI Zapraszamy na zajęcia rozwijające MatSensorki (matematyka multisensoryczna) wyjątkowe warsztaty dla dzieci w wieku 2-3,5 roku! 🎨🧸 Wybrane soboty w godzinach…

czytaj więcej

Przedszkolny Klub Sportowy

Przy Przedszkolu „Strumienie" działa Przedszkolny Klub Sportowy, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju psychomotorycznego dzieci.  Klub prowadzi  następujące sekcje sportowe: artists&experiments, balet, dance mix 4 kids, gimnastyka z elementami integracji sensorycznej, lekkoatletyka dla smyka, piłka nożna, szachy, szermierka, taniec ludowy.

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z przedszkolem. Mamy bieżący kontakt z  wychowawcą, możemy w każdej chwili zapytać jak coś nas nurtuje lub martwi. Nie ma problemu, aby zamienić kilka słów podczas odbioru dziecka lub wysłać maila. Syn uwielbia to miejsce i my także.

Rodzice Henia

Przedszkola dba o rozwój fizyczny dzieci ale przede wszystkim o wychowanie i naukę poprzez zabawę. Takie połączenie nas cieszy. Widzimy efekty w domu. Córka jest radosna, opowiada nam o swoim przedszkolu a my cieszymy się, że czuje się tam jak u siebie.

Rodzice Ani

Długo wybieraliśmy najlepsze miejsce dla naszego syna. Strumienie polecali nam nasi znajomi, których wszystkie dzieci kończyły tam przedszkole. Dobrze, że ich posłuchaliśmy bo w Strumieniach znaleźliśmy wszystko czego potrzebujemy – radosną zabawę, wychowanie w duchu sportowym i  zdrową kuchnię 🙂

Rodzice Tomka

Filmy o przedszkolu

Poczytaj mi Tato!

Przedszkole Strumienie Online

Rozwiń swoje kompetencje osobiste

Rodzina – szkoła charakterów to projekt informacyjno-edukacyjny.

Współcześni specjaliści od zarządzania kapitałem ludzkim mówią o czterech kompetencjach, które decydują o życiowym sukcesie. Są to:

Wejdź na stronę kompetencjeosobiste.pl i dowiedz się, jak możesz rozwinąć swoje kluczowe kompetencje.

 • Obejrzyj 8 odcinków podcastów – MŁODZI Z CHARAKTEREM,
 • Sprawdź ciekawe publikacje o kształtowaniu charakteru,
 • Wypełnij anonimową ankietę oceny kompetencji osobistych i sprawdź jak wypadasz na tle innych,
 • POBIERZ aplikację KOMPAS ROZWOJU i rozpocznij 12 tygodniowy kurs, który pozwoli Ci rozwinąć swoje kluczowe umiejętności

Spacer wirtualny

Przedszkole Strumienie

Stowarzyszenia STERNIK

05-420 Józefów,
ul. 3 Maja 129
Sekretariat:
+48 505 727 753
popołudniowa świetlica tel:
513 061 421
Katarzyna Makulec
Dyrektor Przedszkola
e-mail: katarzyna.makulec@sternik.edu.pl