Przedszkole „Strumienie" współpracuje z Akademią Familijną, która prowadzi kursy dla rodziców dzieci wkraczających w kolejne etapy rozwoju. Proponowane kursy to:

  • Kurs Pierwsze kroki dla rodziców dzieci w wieku do 4 lat. Podczas kursu rodzice zapoznają się z podstawowymi zasadami wychowania oraz nawykami, które dzieci w tym wieku powinny sobie przyswoić.
  • Kurs Pierwsze litery dla rodziców dzieci wieku od 4 do 8 lat. Tematyka kursu to m.in.: specyfika rozwoju dzieci w tym wieku, wychowanie w zależności od temperamentu, korzystanie z autorytetu, wpływ przyjaciół i krewnych, rola zabawy i wpływ mediów elektronicznych, wychowanie religijne, rywalizacja między rodzeństwem, wprowadzenie do ludzkiej seksualności.
  • Kurs Miłość małżeńska porusza m.in tematy dotyczące więzi małżeńskiej, małżeństwa jako wspólnego projektu miłości i życia, równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym. Właściwe relacje małżeńskie są podstawą dobrego wychowania dzieci.
Więcej o Akademii Familijnej na: www.akademiafamilijna.pl