22 grudnia 2022

Dziękujemy wszystkim za udział  w spektaklu „Królewskie Skarby”. Było wspaniale!

Teatr Biedronka uczy i bawi, małych i dużych już dziesięć lat! Powstał w listopadzie 2012 roku z inicjatywy Anny Murawskiej oraz rodziców dzieci z grup „Biedronek” Przedszkola Strumienie, Stowarzyszenia Edukacji i Rodziny Sternik.

W ciągu dziesięciu lat wystawił 16 sztuk teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wśród nich znalazły się adaptacje znanych bajek i legend. Autorem tekstów adaptacji i scenariuszy oryginalnych jest Anna Murawska, kompozytorem muzyki do spektakli jest pan Łukasz Ratajczak, autorem aranżacji zaś pan Bartłomiej Krauz. Twórcami widowisk i aktorami są rodzice dzieci ze Szkół Stowarzyszenia Sternik oraz ich przyjaciele. Stanowią oni wyjątkową wspólnotę wolontariuszy, którzy tworząc spektakle zaprzyjaźniają się i wspierają wzajemnie w najróżniejszych potrzebach.

Teatr uczcił jubileusz Chrztu Polski widowiskiem „Gaude, Patria Polonia. Akademia z okazji 1050 – lecia Chrztu Polski”, w którym występowało blisko 200 osób, uczcił również 100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości pięknym jasełkowym widowiskiem „Do Betlejem”. Dla dorosłych Teatr Biedronka zaprezentował sztukę o miłości małżeńskiej pt. „Listy” podczas konferencji Strumieni „Miłość, Wierność, Uczciwość.”

Teatr Biedronka w ciągu dekady wystąpił 35 razy na scenie. W tym dwukrotnie w Pałacu Prezydenckim dla dzieci z domów dziecka, a narratorami wystawianych sztuk był Pan Prezydent RP Andrzej Duda oraz trzykrotnie Pani Prezydentowa Agata Kornhauser – Duda, która występowała wraz z aktorami również na tej scenie.

Teatr Biedronka występował również na ulicy. Ze wspomnianego przedstawienia historycznego zrodziła się inicjatywa „Orszaku Dziejów”, przemarszu postaci historycznych ulicami miast, w której uczestniczyli aktorzy teatru. Dzięki nim powstało również widowisko słowno– muzyczne „Prymas”, o Kardynale Stefanie Wyszyńskim, którego premiera odbyła się w przeddzień beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia na Placu Zamkowym w ramach „Orszaku Dziejów 2021”, a także spektakl o dziełach Ignacego Łukasiewicza „Wyprawa po światło” wystawiany w ramach „Orszaku Dziejów 2022” na Krakowskim Przedmieściu.

Teatr Biedronka w roku 2019 otrzymał nagrodę Sternik Wychowania, jako wyraz szczególnego uznania i wdzięczności za wieloletnie podejmowanie działań o charakterze wychowawczym.

Teatr nie istniałby bez publiczności. Sztuki Teatru Biedronka obejrzało 40 tysięcy widzów, a datki widowni w ramach cegiełek zostały przeznaczone na wyposażenie auli w sprzęt nagłaśniający oraz kaplic Szkół Stowarzyszenia Sternik, a także dla potrzebujących.

Dwustu rodziców, w tym 50 małżeństw grających wspólnie na scenie, ponad 300 dzieci, wszyscy oni wypracowali ponad 80 tysięcy godzin wolontariatu.

W niedzielę 11 grudnia 2022 odbył się siedemnasty już spektakl i trzydziesty szósty występ na scenie. Obejrzeliśmy piękną baśń w wykonaniu aż siedemdziesięciu rodziców Teatru Biedronka.

Odwiedził nas również burmistrz Józefowa Marek Banaszek. Dziękujemy.

„Królewskie Skarby” to baśń ukazująca wartości, prawdę, piękno i dobro, które przyświecały Teatrowi przez 10 lat. Bogactwo postaci, strojów i rekwizytów. Kilkanaście piosenek, które bawiły publiczność podczas wielu przedstawień.

„Królewskie Skarby” – muzyka – Łukasz Ratajczak, aranżacje muzyczne – Bartłomiej Krauz, scenariusz i reżyseria – Anna Murawska, wykonawcy – Rodzice Przedszkola i Szkół Stowarzyszenia Sternik i ich przyjaciele.

Serdecznie zapraszamy na kolejny spektakl już 15 stycznia!