22 grudnia 2023

Muzyka dla smyka i twórcze harce dla dzieci w wieku 1.5 r – 3,5 roku

Zapraszamy w wybrane soboty w godz. 10.00-11.15

Przedszkole ,,Strumienie” 3 Maja 129 Józefów

Zapisy na zajęcia: https://forms.office.com/e/Fy3ns6v4Cu

Wybrane soboty:

 • 13.01.2024 Zimowe zabawy z muzyką i śnieżkami 
 • 20.01.2024 Hu hu ha, zimowa orkiestra!
 • 3.02.2024 Muzyczne przygody bałwanków
 • 10.02.2024 Zima pełna dźwięków i tańca

Koszt pojedynczych zajęć: 25 zł * 

Opłata za zajęcia gotówką u prowadzącej zajęcia.

Zajęcia dofinansowane przez Przedszkole Strumienie

Podczas zajęć umuzykalniających z elementami gordona, chustą klanzy towarzyszyć nam będzie śpiew oraz gra osoby prowadzącej na instrumentach m.in na ukulele, na skrzypcach.

Dzieci podczas warsztatów będą mogły aktywnie wyrażać swoje emocje grając na prostych instrumentach, tańcząc z chustami, powtarzając proste piosenki i bawiąc się innymi ciekawymi naturalnymi pomocami. Poznamy także proste zabawy, które pomogą w rozwoju wszystkich zmysłów.

Cel zajęć to rozwijanie u dziecka:

 • wyobraźni muzycznej, zdolności skupienia uwagi,
 • poczucia rytmu, ekspresji muzycznej,
 • relacji społecznych i samodzielności.

Zajęcia mają określoną strukturę i rytm. Każde ze spotkań składać się będzie z dwóch etapów:

– wprowadzającego – kilka minut swobodnej aktywnej zabawy w przygotowanym otoczeniu i oswojenie z salą i grupą.

–  głównego – zajęcia muzyczne wg wybranej tematyki

Regulamin zajęć dla dzieci ,,Muzyka dla smyka” i ,,Psychomotoryka dla smyka” :

 1. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń i ilość dostępnych miejsc.
 2. W zajęciach uczestniczy rodzic/opiekun z dzieckiem. Zajęcia są przewidziane dla dzieci w wieku 1,5r-3,5 roku na zajęcia Muzyka dla smyka i 2r.ż- 4 lata na zajęcia psychomotoryka dla smyka
 3. w przypadku braku miejsc, wpisujemy chętnych na listę oczekujących lub proponujemy udział w kolejnych warsztatach.
 4. Zapisów na zajęcia dokonują Państwo poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na portalu facebook lub na stronie przedszkola Strumienie.
 5. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na zajęcia jest mail wysyłany z informacją o przyjęciu. 
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach – prosimy o informację o rezygnacji na mail z wysłanym wcześniej potwierdzeniem.
 7.  Opłata za wszystkie zajęcia regulowana jest u prowadzącej zajęcia w formie gotówkowej.